Historie spolku

V roce 1923 poprvé zazněla čeština z jeviště v Zákupech. Čeští ochotníci tehdy hráli v malém sálku a na malém jevišti v budově předzámčí zákupského zámku. Byla tu umístěna i česká menšinová škola, kterou vedl pan řídící učitel Bohumil Pytlík, jeden ze sloupů českého divadelního kroužku při Národní jednotě severočeské v Zákupech ve 20. létech 20. století. V této budově zkoušel DS Havlíček také v šedesátých létech po sloučení se souborem státního statku, který vznikl v 50. létech.

Úspěchy souboru a jeho členů

Přehled historie zákupského ochotnického divadla


REŽISÉŘI OD ROKU 1945 (dle počtu inscenovaných titulů)

Jméno:                       Počet inscenací včetně komponovaných pořadů:
Jiří M. Šimek                                            53
Bohuslav Bartoš                                      26
Ladislav Budín                                           6
Jan Lenský,  Ivana Urbanová                    3
Bohumil Červencl , Karel Šváb                 2
Josef Bárta, Oldřich Slavík                        2
Vladimíra Sůvová                                       2
Václav Vondra, Jan Sekula                        1
František Křivohlavý, Miloš Heřman          1
Nina Pešková, Anna Borůvková                1
Jana Matýšková                                         1