Seznam členů

JMÉNO

ČLEN OD ROKU

(pokud je číslo ve zlomku, čitatel uvádí činnost v dětském souboru, jmenovatel v souboru dospělých)

 1. Bartoš Bohuslav, Ing.

1967/68

 1. Bartošová Jindra

2000

 1. Benešová Jana

1995

 1. Beránková Dagmar

1960

 1. Bělohubá Marie

2012

 1. Bělohubý Karel

1967/2012

 1. Filip Dvořák

2013

 1. Fridrichová Jiřina, Ing.

1982

 1. Fridrichová Michaela, Mgr.

1995

 1. Izera Miroslav

2012

 1. Kamenská Petra

2013

 1. Kohout Daniel

2009

 1. Kohout Pavel

1985

 1. Kohout Petr

1995

 1. Kohoutová Zdena

1982

 1. Kohoutová Šárka, Ing.

1999

 1. Košťálová Věra

2010

 1. Kravcivová Pavlína

2011

 1. Kreisingerová Iva

1995

 1. Melichaříková Nikola, Bc.

2005

 1. Minařík Karel, Mgr.

2009

 1. Minaříková Barbora, Ing.

2009

 1. Mocková Eva, Ing.

1970/82

 1. Škopková Jana

1992

 1. Neumann Petr

1993

 1. Pacholík Miloslav

1970

 1. Řezník Pavel, Ing.

1980

 1. Řezníková Marta

1960

 1. Suchý Petr

2009

 1. Šimek Jiří Miloš, Mgr.

1957

   31. Truhlářová Dana

2011

   32. Urban Josef st..

2001

 1. Urbanová Ivana

2001

 1. Váňa Josef

1982

 1. Váňová Blanka, MUDr.

2006

Čestní členové:

 

 1. Skřivanová Alena

2008

 1. Skřivan Pavel

2008

Externí členové:

 

 1. Bitala Rudolf, Mgr.

2007

 1. Suchý Jan, Mgr.

1996/2011

Děti:

 

 1. Neumann Jaroslav

2011