Od roku 1945 do roku 1960

Po osvobození v květnu 1945 se vrátili čeští obyvatelé Zákup a s nimi přišli další čeští občané především z Čáslavska a později také čeští repatrianti z bývalé Jugoslávie. Německé obyvatelstvo bylo až na malé výjimky vyhnáno. Poté, co se život v Zákupech ustálil, začali někteří občané uvažovat o obnovení ochotnické činnosti.

1946

První představení „Drama na statku“ sehráli pod hlavičkou místní organizace KSČ 10. února 1946. Hned na to – 21. února 1946 byl ustaven přípravný výbor divadelních ochotníků, který se hlásil k předválečnému ochotnickému souboru a navazoval na něj. A už 17. března byla odehrána premiéra „Posledního muže“ v režii Bohumila Červencla.

4. a 5. května sehráli členové zákupského svazu mládeže divadelní hru „Bouřlivé dni“.

12. 5. 1946 ochotníci z Božíkova: „Vdavky Nanynky Kulichovy”

21. a 22. 12. 1946 sehráli zákupští ochotníci komedii Františka Cimlera „Myslivecká latina“ (režie Fr. Křivohlavý)

1947

26. ledna 1947 přijal soubor jméno „HAVLÍČEK“ a ustavil se jako samostatný spolek (do té doby pracoval při Místní osvětové besedě Zákupy) v čele s předsedou Josefem Putíkem a místopředsedou Fr. Bartošem, jednatelem V. Beranem, pokladníkem B. Kroupou. Jako režiséři pracovali B. Červencl, V. Vondra, K. Šváb. O scénu se měli starat E. Svoboda, J. Kobliha, L. Popela, L. Ječmen. Funkci kronikáře převzal Fr. Kašpar.

Pak rychle následovaly nové inscenace, mezi nimi i operetní. Soubor totiž disponoval řadou dobrých zpěváků a zpěvaček a k dispozici mu byli i zákupští muzikanti, hlavně kapela pana Kašpara.

2.  4. hra se zpěvy „V  trojském zámečku“ od Slávy Grohmanové (rež. K. Šváb)

8. 6. Sláva Grohmanová: „V tom našem kostelíčku“ (Šváb)

3. listopadu – Jarka Bílý: „Paragraf 144″ (rež. B. Červencl)

V listopadu zahájila činnost nově vybudovaná loutková scéna v 1. patře budovy v předzámčí, kde před válkou sídlila česká škola. Členy souboru byli R. Dušek, H. Vašek, V. Grubauer, J. Kopecký, M. Pechová, ing. F. Svoboda, Fr. Bartoš, B. Červencl, L. Červenclová. Divadélko bylo technicky dobře vybavené, mělo stupňovité hlediště asi pro 250 diváků. Jeviště bylo hluboké 2 metry, loutky vyřezával Gustav Nosek, tvůrce Spejbla a Hurvínka. Divadélko bylo majetkem rodičovského sdružení obecné školy v Zákupech.

1948

Únorový puč 1948 způsobil nejprve změnu výboru (od 14. 3. 1948 pracoval nový výbor ve složení Fr. Bartoš – předseda, J. Putík – místopředseda, B. Červencl, Vondra, Šváb ml., Popela, Křivohlavý, Bárta, März, Ječmen, Šváb st., Kašpar, Škoda, Peřinová, Svoboda a Mrkvička a poté odmlku ochotníků na tři roky. Hrálo jen loutkové divadlo, pro něž byl postupně vybudován nový divadelní prostor v tzv. Špičkárně v nynější Gagarinově ulici. Bylo zde stupňovité hlediště a technicky velmi dobře vybavené jeviště s loutkami, jež vyřezával tvůrce Hurvínka a Spejbla J. Nosek.

1950          

Dětské představení – Zdeněk Pokorný: „Princezna Rozmařilka“ (rež. Červencl)

1951

„Tulák“ (rež. J. Lenský)

1952

Molière: „Zdravý nemocný“ (Lenský)

1953

Václav Štech: „Třetí zvonění“ (Lenský)

45

Nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech byli v létech 1946 – 1953 Bohumil Červencl a Karel Šváb.   

1955

Vznikl soubor státního statku. Jeho premiérou byla „Selská láska“ Miloslava Stehlíka.

HAVLÍČEK:

Rajská-Smolíková: „Zelené království“ (V. Vondra) 1. a 2. ledna

J. B. Molière: „Chudák manžel“ (rež. Oldřich Slavíkpozději známý brněnský divadelní, filmový a televizní herec konal v Zákupech základní vojenskou službu.)

6

1956

soubor státního statku – „Lidový král“

HAVLÍČEK – J. B. Molière: „Jeho urozenost pan měšťák“ (Slavík)

V tomto roce ukončil činnost soubor loutkového divadla pro nedostatek obětavých pracovníků a snižující se zájem dětí. Loutková scéna v tzv. špičkárně, dokonale technicky vybavená zůstala opuštěna.

1957

Školní představení ve spolupráci s některými členy „Havlíčka“ – Jaroslav Mácha: „Krakonošova medicína“ (Nina Pešková) – poprvé hraje v Zákupech Jiří M. Šimek.

HAVLÍČEK – Josef Štolba: „Na letním bytě“ (rež. Ladislav Budín)

V roce 1957 se soubor státního statku Zákupy spojuje se souborem „Havlíček“ Zákupy. Vedoucím sloučeného souboru se stává Ladislav Budín.

1958

A. Jirásek: „Samota“ (L. Budín + Heřman) 29. a 30. března

D. Dobričanin: „Člověk z Marsu“ (Budín) 14. a 15. června

C. Goldoni: „Starý bručoun“ (Budín, Josef Bárta) 3. listopadu

1959

Stodola: „Marina Havranová“ (J. Bárta) 11. června

Režný-Radkovský: „Neodcházej“ (Budín) 21. a 22. listopadu

1960            

P. Karvaš: „Půlnoční mše“ (Budín) 14. a 15. května

Divadelní soubor ČSSS delší dobu nepracoval a sloučil se s DS Havlíček. Dohoda byla podepsána 25. června 1960. Ladislav Budín se vzdává funkce vedoucího souboru a na jeho místo přichází Jiří M. Šimek.

Nejvýznamnějšími osobnostmi ochotnického divadla v Zákupech byli v padesátých létech vedle hostujícího Oldřicha Slavíka přede-vším Ladislav Budín a Josef Bárta.       

87